::روزنوشت های یک بلاگر جوان:: بلاگر جوان همچون شما یک شهروند الکترونیکیست که ترجمه ها، نوشته های خود یا نوشته های زیبای دیگر عالمان، خاطرات و دغدغه های دیار ذهنش را برای دیگر شهروندان این شهر به رشته ی تحریر در می آورد و جستجوگریست در مسیر شدن... http://marysheet.mihanblog.com 2019-01-20T05:31:06+01:00 text/html 2016-02-24T08:33:00+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم بخارِ دو فنجان چای... http://marysheet.mihanblog.com/post/195 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><b>به نام خدا &nbsp;</b></span></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/589333_rxrhaGhk.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>در یک زمستان سرد،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>حتی بخارِ دو فنجان چایِ تلخِ داغ هم...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گرمت می‌کند!!!...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>در این گرمایِ سوزانِ رمانتیک...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>پالتو پوست‌های گران قیمت چکاره‌اند عزیزم؟؟!... </b></font></div></div><div style="text-align: center;"><hr><font size="1"><b>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</b></font></div> text/html 2015-04-01T18:38:36+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم نامه ای برای بهترین دوستم... http://marysheet.mihanblog.com/post/194 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/506141_OLcFRtSs.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سلام عزیزم...</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>از اینکه هنوز به یادم و حتی دلنگرانم هستی خوشحال و سپاسگزارم مهربونم...</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>منم به یادتم، دلتنگتم و حتی یکمی هم ازت دلخورم که فقط به یادمی آخه این روزها که فاصله ی آدم ها اِنقدر کم و کوتاه شده تو حتی آدرس و نشونم نذاشتی که هر دفعه سراغی ازت بگیرم هر چند سعی می کنم خودم رو جای تو بذارم و بتونم درکت کنم حتی اگه درک کردنت خیلی سخت باشه!!!...</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>منم خیلی دوستت دارم و همیشه به یادتم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تا سلام</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2015-01-24T11:50:55+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم گوهر انسان... http://marysheet.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><i>به نام خدا</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/ghodratezehn.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><i>اگر من در ذهنِ خدا زندگی می کنم، پس ترس برای چیست؟</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><i>و اگر ذهنِ من باید همچون او بیندیشد، پس من بالاتر از انچه هستم که می بینم!</i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><i>و اگر بالاتر از آنچه هستم که می بینم، پس تا به حال بسیار خود را به هدر داده ام و کاهلی کرده ام!</i></b></font></div><hr><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><sup><b>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</b></sup></span></div> text/html 2015-01-10T17:04:35+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم فواید بنیادی بیمه عمر از دیدگاه دکتر مهدی فخارزاده http://marysheet.mihanblog.com/post/192 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/Nabeghe.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مردم در طول زندگی روزمره، با مخاطرات و ریسک هایی روبرو می شوند. پدر خانواده ممکن است ناگهان، فوت کند و همسر بیوه ی او و فرزندانش بی پول و بی چیز بمانند. خانه یا مغازه ی این خانواده ممکن است در آتش نابود شود. شخص دیگر ممکن است در سانحه ی رانندگی آسیب ببیند و ناخواسته، چند هفته در بیمارستان بستری شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>هنگامی که اشخاص توانایی کسب درآمد دارند، برای اوقات دشوار زندگی دوراندیشی نمی کنند و در مواقع ضروری، در تنگدستی و تنگنا قرار می گیرند.</b> در چنین مواقعی، <b>بیمه</b> <b>با مشارکت در خسارت،</b> پول لازم برای<b> کمک به افراد</b> را<b> تامین</b> می کند. در چنین گروه هایی، همواره نوعی حمایت متقابل فراهم می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>بیمه به حل مشکلات مالی افراد کمک می کند.</b> برخی، از آن به عنوان یک روش سازمان یافته و تضمین شده برای <b>پس انداز</b> پول خود استفاده می کنند. شما تا زمان بازنشستگی حق بیمه می پردازید و پس از آن، <b>حقوق مستمری </b>می گیرید.</span></div><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/samanz.jpg" alt="" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">برای میلیون ها بیمه گذار، بیمه بخش اعظم فعالیت هایشان را تشکیل می دهد و هنگام نیاز به پول، این پس انداز یک منبع بزرگ و مطمئن برای </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">دریافت وام</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"> است. بیمه، خانواده را در صورت فوت سرپرست آن، حمایت می کند و </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">هزینه ی تحصیلات دانشگاهی فرزندان، هزینه ی رهن و وام خانه و دیگر مخارج</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"> را تامین می کند.</span><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روزهای برفی و بارانی، ایام جشن و عید، روزهای مسابقه ای یا برپایی نمایشگاه، ممکن است درآمدتان کم شود. شما حتی می توانید در مقابل <b>خطر کاهش درآمد </b>ناشی از عوامل فوق نیز بیمه شوید!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در کشورهای توسعه یافته، بخش اعظم <b>پس اندازها</b> به <b>بیمه عمر</b> اختصاص می یابد. در این کشورها به کمک این منبع عظیم نقدینگی، روی پروژه های صنعتی سرمایه گذاری بلندمدت می شود. <b>بیمه (عمر) ارزشمندترین خدمت در دنیاست.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>هم اکنون یک بیمه نامه ی عمر برای تامین آتیه ی خود و خانواده تان تهیه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>«شهروندان اصفهانی جهت دریافت مشاوره در زمینه ی تهیه ی بیمه نامه ی عمر و پس انداز می توانند از طریق قسمت تماس با مدیر این وبلاگ اقدام فرمایند»</b></font></div> </div> text/html 2015-01-10T16:56:09+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم موسیقیِ مروارید... http://marysheet.mihanblog.com/post/191 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/59.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ابر،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در دلِ آسمان...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>موسیقیِ مروارید می نوازد و...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>زمین،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در لباسِ خاک...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>موسیقی اسرارآمیزِ زندگی...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>و آدمیان...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مفتونِ ساحره ی سرما...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تندیسی می سازند از مروارید...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تا به هر بهانه...</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شادی را و&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">عشق را؛</span></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>میان خود تقسیم کنند و این برایشان...</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>یادآور آن باشد که زمستان رفتنی است و...</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>این یعنی؛</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>در هر لحظه...</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>تنها عشق و شادیست که می ماند!!!...</b></span></div><hr><div style="text-align: center;"><b>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</b></div> text/html 2014-12-17T19:12:00+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم ترافیک http://marysheet.mihanblog.com/post/190 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>بنام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/uq9pn454rk47ky4exvsl.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ترافیک،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>این&nbsp;رئالیسمِ همیشه یِ اضطرابِ انسان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>عجب رمانتیکِ زیبایی می شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>وقتی سببِ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هم آغوشی دستان من با دستان تو</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;باشد!!!...</span></b></div><hr><div style="text-align: center;"><b><sub>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</sub></b></div> text/html 2014-09-20T17:52:22+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم باروت... http://marysheet.mihanblog.com/post/183 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بنام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/blood.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>عزیزکم...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اشک هایت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بوی باروت می دهند</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>به خونابه ها که از دل می چکد، قسم!!!...</b></span></div><hr><div style="text-align: center;"><b><sub>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</sub></b></div> text/html 2014-09-12T18:21:59+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم فلوت عشق... http://marysheet.mihanblog.com/post/182 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>بنام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://tehransymphony.com/Orchestra/uploads/2014/01/flute.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>قلبم،</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>رقص کنان و پای کوبان</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لب بر لبِ فلوتِ عشق</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>آهنگِ زندگی می نوازد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تا در یادش بماند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>که زندگی یعنی عشق&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و...</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">عشق یعنی زندگی!!!...</b></div><hr><div style="text-align: center;"><sub><b>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</b></sub></div> text/html 2014-08-23T19:28:31+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم جفاکار... http://marysheet.mihanblog.com/post/180 <div style="text-align: center;"><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>بنام خدا</strong></font></p><p align="center"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/138062177752591.jpg" alt=""></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>طبق معمول...<br>هوا در دل من بارانیست...<br>عشق در گوشه ی دل زندانیست...<br>آه در سینه ی من مهمانیست...</strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>به دو روزی...</strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>یا به ماهی...</strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>یا به سالی...</strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>من نمی دانم هیچ...</strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>من فقط می دانم...</strong></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>کای خدا&nbsp;</strong></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>گر تو به فریاد دلِ زارِ ستمدیده یِ عاشق نرسی...<br>آه من سینه ی آن مستِ جفاکار شکافد بی شک!!!...</strong></font></p><p style="text-align: start;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong></strong></font></p><hr style="text-align: start;"><p style="text-align: start;"></p><p align="center"><strong><sub><font size="1">«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</font></sub></strong></p></div> text/html 2014-07-31T19:59:04+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم باز هم شعر... http://marysheet.mihanblog.com/post/178 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بنام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><img align="absmiddle" alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/655471RKiDL6cN.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شعر اتفاقیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>که هر روز می افتد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مگر&nbsp;اینکه،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>روزی،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دلش برایم به رحم بیاید و بخواهد...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>که آمدنت...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بی حرف و حدیث...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اتفاق بیفتد!!!...</b></font></div><hr><div style="text-align: center;"><sub><b>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</b></sub></div> text/html 2014-07-30T19:00:50+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم برکه ی چشمانت... http://marysheet.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بنام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/bde8206b6f1b5efbd539e1ff908954bc.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>می دانی،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سرگرمیِ من این است که نیمه شب ها...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مانندِ ماهیگیری...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>از برکه ی چشمانت...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ستاره صید کنم و تو...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>چون مستی بیخود شده از خویش...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بر قایقِ مواجِ گیسوانت لالایی ام دهی!!!...</b></font></div><hr><div style="text-align: center;"><b><sub>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</sub></b></div> text/html 2014-07-29T18:34:34+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم ل ک ن ت... http://marysheet.mihanblog.com/post/175 <p align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>بنام خدا</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/download1.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"> <br></b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>به خودت نگیر...<br>اگر،</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>این روزها برایت شعر نمی گویم...<br>یا اگر،</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;قلمم رقص عاشقانه ای با احساسم ندارد...</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><br>این روزها جوهر رویایم نه اینکه ته کشیده باشد...</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>که لکنت گرفته است...</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>از این همه زیبایی ات!!!...</b></font></p><hr><div align="center"><sub><strong>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</strong></sub></div> text/html 2014-06-19T09:33:50+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم شوخ طبعی... http://marysheet.mihanblog.com/post/174 <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بنام خدا</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/7025725.jpg" align=absMiddle></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>قید شوخ طبعی را پای تمام حرفهایم بگذار...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>حتی خیال کن...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>خواستنِ تو هم از سر شوخ طبعی بود و بس...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>اما...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>در پسِ این شوخ طبعی ها...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>نکند نگران دلم شوی...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>که دیگر&nbsp;مدتهاست پا به زمینِ خواستن نکوبیده و...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>در داشتنِ تو اصرار نمی ورزد و...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>این همه، برای آن است که تو آسوده باشی...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>وگرنه دل دیوانه ی من...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>با تمام شوخ طبعی ها و...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>با شوخ طبعی تمام...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>سر بر سرِ دیوار می کوبد از شدت خواستنت!!!...</STRONG></P> <P align=center> <HR> <P></P> <P align=center><SUB><STRONG>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</STRONG></SUB></P></FONT> text/html 2014-05-16T17:39:30+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم چشم انداز... http://marysheet.mihanblog.com/post/171 <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بنام خدا</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/39679290510550473528.jpg" align=absMiddle></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کنار یک پنجره ی باز...</STRONG></FONT></P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P align=center><BR></FONT><FONT size=2><STRONG>یک میز می خواهم و...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>یک قهوه ی داغ و...</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><BR><STRONG>یک چشم انداز عالی،</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;که تو باشی!!!...</P> <P align=center> <HR> </P> <P align=center><SUB>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</SUB></P></STRONG></FONT> text/html 2014-05-03T17:08:08+01:00 marysheet.mihanblog.com نمی دانم تجربه... http://marysheet.mihanblog.com/post/169 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b>بنام خدا<br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/1/185/12.jpg" alt="" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"><br>هر انسان...<br>تجربه ای دارد...<br>به درازای عمر طولانی بشریت...<br>فقط کافیست بخواهد...<br>از این تجربه های چندین هزار ساله استفاده کند...<br>آنگاه تا موفقیت تنها 1 ثانیه راه باقی می ماند!!!...<br></b></font></font><hr><font size="1"><sub><font class="text4"><strong>«تمام حقوق این نوشتار مربوط به نویسنده وبلاگ و هر گونه کپی برداری از آن اخلاقا "ممنوع" می باشد»</strong></font></sub></font></div>